Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Doradca zawodowy

mgr GRAŻYNA GĄĆKOWSKA

mgr KATARZYNA KIERPIEC-SZCZUREK

 

ZAPRASZAMY w poniedziałki:

     godz. 1320-1405 sala 57

     godz. 1700-1745 pok. 16

 

Naszym zadaniem jest:

  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji związanych z ofertą edukacyjną oraz zawodową właściwą dla danego poziomu kształcenia;
  • prowadzenie zajęć związanych z planowaniem kierunku kształcenia oraz kariery zawodowej;
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, placówkę;
  • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu oraz zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych oraz innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

KLIKNIJ i ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ Z DORADCĄ ZAWODOWYM!!!