Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aneta Jekiełek

WICEDYREKTORZY

mgr inż. Adam Gasiński
mgr Ewa Marchewka
mgr Dagmara Kojder-Pyrdziak