Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Szkoła

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach jest szkołą o bogatych tradycjach. Placówka istnieje od 1963 roku, kiedy to powstała zasadnicza szkoła zawodowa. 

Młodzież naszego zespołu uczęszcza do 4 typów szkół:

 • technikum
 • liceum ogólnokształcące
 • zasadniczej szkoły zawodowej
 • szkoły policealnej

Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach i pracowniach przedmiotowych. Uczniowie Kopernika są laureatami konkursów i zawodów na różnych szczeblach. 

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych to nie tylko miejsce nauki to także miejsce, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Na terenie szkoły działają liczne koła zainteresowań i sekcje sportowe.

 • koła przedmiotowe : np. matematyczne, fizyczne, historyczne, geograficzne, biologiczne, elektroniczne, elektrotechniczne ... (każdego roku nasi uczniowie zostają finalistami różnych konkursów i olimpiad);
 • koła zainteresowań : np. gastronomiczne, filmowe, fotograficzne, historyczno-kulturalne, klub podróżnika;
 • sekcje sportowe : np. piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, aerobiku... (z zawodów nigdy nie wracamy bez trofeów);
 • sekcja strzelecka (tu aż tyle osiągnięć, że nie wiadomo od czego zacząć);
 • wymiana młodzieży, obozy językowe (to już wieloletnia tradycja !!!);
 • kawiarenka internetowa (od rana do wieczora w dobrym towarzystwie);
 • biblioteka i czytelnia (właśnie te miejsca - wbrew wszelkim obecnym tendencjom antyczytelniczym - uczniowie uznali za najmilsze w szkole);
 • radiowęzeł ( możesz słuchać muzyki naszych DJ-ów lub sam zostać jednym z nich );
 • Szkolne Koło PCK (akcje krwiodawstwa, kursy ratownictwa medycznego...);
 • Polecamy także konkursy plastyczne, recytatorskie, muzyczne, udział w imprezach szkolnych, wycieczkach, akcjach.  

Uczestniczymy w projektach:

 • Leonardo da Vinci - Praktyki zagraniczne
 • Comenius
 • Modernizacja kształcenia zawodowego
 • Polsko-niemiecka wymiana młodzieży
 • POKL - Portugalia