Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Wydarzenia 2011/2012

1. Działania prowadzone w roku szkolnym 2011/2012.

 

2. Podsumowanie projektu w roku szkolnym 2011/2012.

 

3. Podsumowanie projektu "Podaruj innym drugie życie" w szkole.

   15 marca 2012r. w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach, miało miejsce uroczyste podsumowanie działań w ramach projektu „Podaruj innym – Drugie Życie”. Projekt był częścią kampanii „ Transplantacje – Masz Dar Uzdrawiania”. W projekt zaangażowało się wielu uczniów i nauczycieli naszej szkoły, którzy podejmowali szereg działań, m.in. zorganizowano:

a) spotkania z:

  • lekarzem nefrologiem,
  • przedstawicielkami klubu Amazonek z Brzeszcz,
  • młodym mężczyzną po przeszczepie wątroby,
  • Grupą Ratownictwa Medycznego w Kętach,

b)  happening na rynku w Kętach,

c)  konkurs plastyczny pod hasłem „ Podaruj innym – Drugie Życie”,

d) przeprowadzono lekcje do dyspozycji wychowawcy promujące Transplantacje jako metodę ratującą życie i zdrowie człowieka.

W czasie trwania projektu miały miejsce dwie duże akcje Krwiodawstwa, podczas których oddano łącznie 42 750ml krwi, osiem osób zarejestrowało się w Banku Dawców Szpiku.

Podczas całej kampanii (od listopada 2011r. do marca 2012r.) rozdano 1725 oświadczeń woli wśród młodzieży, rodziców, mieszkańców gminy Kęty.

Patronat Honorowy nad projektem objęli:

   Dyrektor PZ Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – p. Rafał Ficoń
   Burmistrz Gminy Kęty – p. Tomasz Bąk
   Dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej – p. Jarosław Jurzak

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wsparcia naszej akcji.

 

Opiekunowie Projektu:       

    Ilona Kula
    Monika Widlarz
    Krystyna Kwaśniak
    Anna Sroka
    ks. Zygmunt Mizia

Opiekunowie HDK:

    Barbara Czarnik
    Janusz Czarnik

 

4. Rozdanie nagród - Kraków 2012.

 

5. Bon charytatywny dla Bartusia.

   Od listopada 2011 r. do marca 2012 r. Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika realizował w szkole i na terenie miasta i gminy Kęty projekt „Podaruj innym – Drugie Życie”, który był częścią kampanii „Transplantacje. Masz dar uzdrawiania”. Celem projektu było uświadamianie społeczeństwa, że transplantacja to metoda ratująca zdrowie i życie człowieka.

      Podsumowanie kampanii miało miejsce 26 kwietnia br., spośród ponad 30 małopolskich szkół nasza placówka znalazła się w gronie czterech wyróżnionych i nagrodzonych projektów. Z rąk małopolskiego Kuratora Oświaty, organizatorów i sponsorów, otrzymaliśmy BON CHARYTATYWNY w wysokości 1000 zł. Pragniemy go przekazać na leczenie 3-letniego Bartusia, syna absolwentki naszej szkoły. Bartuś choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

   Mamy nadzieję, że praca i zaangażowanie  (1725 rozdanych oświadczeń woli) wolontariuszy będą w przyszłości procentowały zwiększoną liczbą oddanych narządów do przeszczepów.
Wraz z nowym rokiem szkolnym akcja będzie kontynuowana.