Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Program Ars 2016

Akcja profilaktyczna w Koperniku:

„Program Ars – czyli jak dbać o miłość.

Edukacja zdrowotna jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień”

 

   Program ten został opracowany w ramach projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Instytucją realizującą program jest Państwowa Inspekcja Sanitarna z Honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.

   Program ten został zrealizowany w marcu 2016r, w 2-ch klasach: IV H, III hr, w cyklu 7-godzinnym. Dodatkowo na terenie szkoły zostały wywieszone plakaty informujące o tej akcji.Poprzez realizację tego programu chcemy wpłynąć na postawy, zachowanie dziewcząt (kobiet) w wieku prokreacyjnym, w taki sposób aby nie piły alkoholu, nie paliły tytoniu i nie używały narkotyków podczas ciąży i karmienia dziecka. Cel programu jest prosty: należy wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich dzieci, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

   Zgodnie z przysłowiem o kropli która drąży skałę, mamy nadzieję, że małymi kroczkami uda nam się ukształtować prozdrowotne postawy i zachowania młodych ludzi, co korzystnie wpłynie na ich zdrowie w dorosłym życiu.  

 

Odpowiedzialne za akcję:
p. Alicja Jurzak
p. Ewa Kos