Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Dzień Profilaktyki

W dniu 18 marca 2016r. na terenie Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach odbył się „Dzień Profilaktyki”.

Po raz kolejny zaproszenie na naszą imprezę przyjął przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Wicestarosta Jarosław Jurzak.

Dzień ten był wypełnionym wieloma spotkaniami i zajęciami, mającymi uzmysłowić całej społeczności szkolnej jak ważna jest troska o własne zdrowie.

Młodzież i nauczyciele mogli zapoznać się z tematyką dotyczącą wirusa HCV-zapalenia wątroby, dzięki prezentacji i prelekcji wygłoszonej przez panią Dorotę Kram i panią Karolinę Lewicką-Pysz z Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z Oświęcimia.

Problem raka piersi, samobadania piersi, przedstawiła uczniom pani Alicja Matusiak oraz wolontariuszki amazonki ze Stowarzyszenia „Amazonek” z Brzeszcz.

Gościliśmy również panią dietetyk Justynę Jarzmik i panią Katarzynę Antonik z Natur House z Kęt, które dokonywały pomiarów masy ciała, rozmawiały z uczniami na temat zdrowego odżywiania się i udzielały porad dietetycznych.

Tematykę pierwszej pomocy przedmedycznej przedstawiła pani Renata Chrapkowicz, pielęgniarka szkolna. Młodzież po wysłuchaniu prelekcji mogła przystąpić do części praktycznej, czyli ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy na różnych fantomach. Dodatkowo pani Renata Chrapkowicz omówiła z grupą uczniów temat: „Prawa pacjenta”.

Komendant Hufca Pracy w Kętach pani Małgorzata Szatan, przygotowała dla młodzieży prezentację na temat: „Niskiego poczucia własnej wartości”.

Temat: „Sterydy anaboliczne-zagrożenie dla całego organizmu”, i „Prawidłowe budowanie masy ciała”  przedstawił młodzieży Mistrz Polski w Kulturystyce pan Kamil Bączek, absolwent naszej szkoły.

Na parterze znajdowało się stanowiska klubu HDK, gdzie uczniowie mogli zdobyć wiedzę na temat oddawania krwi. W naszej szkole już od kilkunastu lat prowadzone są akcje krwiodawstwa, które na stałe wpisały się do preliminarza imprez szkolnych. Podobnie od kilku lat uczniowie wraz z opiekunami propagują akcje dotyczące zwiększenia świadomości społecznej n/t transplantacji, połączone z rozdawaniem oświadczeń woli.

Przy stanowisku pro-life uczniowie mogli poznać wiedzę dotyczącą obrony życia człowieka, zagadnień związanych z naprotechnologią, aborcją, zapłodnieniem in vitro. Uczniowie w przerwach między wykładami rozwiązywali test dotyczący wiedzy na temat pro-life.

Na pierwszym piętrze znajdowało się stanowisko Gospodarstwa Pasiecznego Łysoń z Sułkowic promujące naturalne produkty pszczele. Nauczyciele i uczniowie mogli skosztować kilku rodzajów miodów, zapoznać się z informacjami na temat zdrowotnych walorów miodu, pyłku kwiatowego, propolisu, produkcji świec z wosku pszczelego.

W nawiązaniu do promowania zdrowego stylu życia uczennice z klas gastronomicznych pod okiem nauczycielki przedmiotów zawodowych pani Moniki Kasperczyk, przygotowały zdrowe przekąski, kompozycje owocowe oraz ciasta, które znalazły się na stole na korytarzu pierwszego pietra, z przeznaczeniem do degustacji uczniów i nauczycieli.  

Zaproszeni goście mogli podziwiać i degustować potrawy na specjalnie przygotowanym stole.

Celem tej imprezy było uświadomienie młodzieży potrzeby dbania o swoje zdrowie zarówno w aspekcie żywieniowym, psychicznym jak i fizycznym. Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia zmotywują uczniów do zdobywania wiedzy na tematy dotyczące zdrowia, samobadania, profilaktyki i potrzeby aktywności ruchowej, aby w dobrym zdrowiu móc cieszyć się życiem do późnej starości.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaproszonym gościom jak i uczniom naszej szkoły, którzy zaangażowali się w organizację „Dnia Profilaktyki”. Bez wsparcia tych osób organizacja tej imprezy byłaby niemożliwa do przeprowadzenia.

Komisja Profilaktyki
PZNr10SME