Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Akcja „Stres pod kontrolą”

Po raz kolejny w klasach maturalnych została przeprowadzona akcja „Stres pod kontrolą”. Zajęcia odbyły się w miesiącach lutym i marcu 2016r.

Program edukacyjny uczy młodzież jak należy radzić sobie ze stresem, jak kontrolować go i wykorzystywać jako stymulator do działania. Uczniowie poznają  zarówno mechanizm działania stresu, jak i metody radzenia sobie z nim poprzez  film edukacyjny, pogadanki w czasie dwóch godzinach lekcyjnych.  Dodatkowo podczas jednej godziny lekcyjnej  prowadzone są praktyczne zajęcia warsztatowe dotyczące treningu autogennego wg. Schultza oraz treningu „Wspomnienie lata”.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie zajęć są nauczyciele wychowania fizycznego z PZ nr 10 SME .

Alicja Jurzak