Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Sukces „Kopernika” na Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia

    Dnia 08 lutego 2016r. w Oświęcimiu został przeprowadzony etap rejonowy XXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia zorganizowanej przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.

Klaudia Naglik uczennica klasy II D PZnr10SME  zajęła -  II miejsce.


   Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia oraz inspirowanie młodych ludzi do podejmowania różnych działań promujących zdrowy styl życia.

W ramach przygotowań do olimpiady Klaudia Naglik zrealizowała w szkole Projekt Społeczny Propagujący Aktywny Styl Życia – „Gry i zabawy sportowe”. Zajęcia te zostały przeprowadzone przez uczennicę  dnia 27 listopada 2015r  na zajęciach wychowania fizycznego.

W projekcie brało udział 24 uczennice z klasy II D i II H. Celem gier i zabaw było podnoszenie sprawności fizycznej, wydolności organizmu jak i integracja pomiędzy uczennicami dwóch klas.

Za przygotowanie uczennicy do Olimpiady i Projektu Społecznego Propagującego Aktywny Styl Życia odpowiedzialne były nauczycielki wychowania fizycznego: p. A Jurzak , p. E Kos.

Alicja Jurzak