Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Program edukacyjny w Koperniku: „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

Program profilaktyczny realizowany jest po raz kolejny w Powiatowym Zespole  Nr 10 Szkół Mechaniczno –Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach, we współpracy z  Powiatową  Stacją  Sanitarno - Epidemiologiczną w Oświęcimiu pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Dotyczy on tematyki związanej z wirusem HPV (brodawczaka ludzkiego), który jest odpowiedzialny za raka szyjki macicy.

Program został zrealizowany w lutym 2016r, w klasach: I D, I HC, I rw, I gb, I hc, w ramach zajęć edukacji zdrowotnej.

Cele ogólne programu raka szyjki macicy dotyczą zmniejszenia występowania i umieralności na tę chorobę.

Poprzez zajęcia zwiększa się u młodzieży poziom wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wirusa HPV. Ważne jest uświadomienie dziewczętom potrzeby regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie, jak również poznanie czynników zwiększających ryzyko zachorowania.

Poruszamy również ważny temat dla dziewcząt tj. raka piesi i samobadania. Uczennice poznają zasady prawidłowego wykonania badania, na co zwrócić uwagę, co powinno je zaniepokoić, na koniec gdzie należy szukać pomocy.

Edukacja prozdrowotna jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania szkoły w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej. Program edukacyjny „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” doskonale wpisuje się w założenia Szkolnego Programu Profilaktyki. Jego głównym zadaniem jest zachęcanie uczniów do odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia. Prowadząc zajęcia z młodzieżą mamy nadzieję, że w swoim środowisku rodzinnym czy lokalnym będą z powodzeniem pełnić role edukatorów edukacji zdrowotnej, dzieląc się wiedzą z innymi.

 

Odpowiedzialne za akcję:

p. Alicja Jurzak
p. Ewa Kos