Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Akcja profilaktyczna w Koperniku „Zaburzenia odżywiania-anoreksja, bulimia, otyłość”

Po raz kolejny  w „Koperniku” została przeprowadzona akcja promująca zdrowy sposób odżywiania się. Temat ten został przedstawiony młodzieży przez psychologa szkolnego pana Romana Stańczaka podczas prezentacji multimedialnej i pogadanki.

Zaburzenia odżywiania są to poważne zaburzenia w zakresie  zachowań związanych z jedzeniem. Często mają podłoże psychiczne i związane są z niskim poczuciem własnej wartości. Szczupła sylwetka promowana przez mass media stała się modna, ale zarazem niebezpieczna. Nierozsądne i niekontrolowane odchudzanie może być pierwszym krokiem do anoreksji, bulimii lub napadowego objadania się. Chorzy na zaburzenia odżywiania często cierpią również na depresję, mogą działać autodestrukcyjnie (np. samookaleczanie się). Osoby cierpiące na tę chorobę często odczuwają: ból, strach, samotność, mają niską samoocenę. Młodzież uczestnicząca w zajęciach otrzymała broszury z opracowaniem tej tematyki przygotowane przez nauczycielki wychowania fizycznego panie: Alicję Jurzak i Ewę Kos.

Mamy nadzieję, że uczniowie biorący udział w zajęciach będą potrafili, w sposób odpowiedzialny i racjonalny podchodzić do kwestii własnego zdrowia, w kontekście odżywiania.

Zajęcia były zrealizowane w styczniu  2017 r. w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej. Akcją zostało objętych 126 uczniów z klas pierwszych: I DH, I BC, I gc, I w, I r.

Odpowiedzialni za akcję: p. Alicja Jurzak, p. Ewa Kos, p. Roman Stańczak.

PZNr10SME