Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Akcja "Stres pod kontrolą"

   Program edukacyjny jest adresowany do uczniów klas maturalnych. W naszej szkole program ten realizujemy od 2003r. Dodatkowo objęci są również realizacją tematyki stresu uczniowie klas pierwszych w ramach godzin edukacji zdrowotnej. Za realizację tej tematyki odpowiedzialni są nauczyciele wychowania fizycznego.

   Program realizowany jest podczas dwóch godzin lekcyjnych z wykorzystaniem filmu i ulotek na temat stresu, jak i dyskusji. Podczas jednej godziny uczniowie zapoznają się z technikami relaksacyjnymi tj. ”Treningiem autogennym wg. Schultza” oraz treningiem „Wspomnienie lata”, zajęcia są prowadzone w formie warsztatów.

   W bieżącym roku szkolnym program został zrealizowany w klasach maturalnych: III LO, IV K, IV CT, IV B, IV T oraz w klasach pierwszych. Program ten uczy młodzież radzenia sobie ze stresem, kontrolowania go i wykorzystywania jako stymulatora do działania. Celem programu jest wzrost wiedzy młodzieży na temat istoty stresu, jego objawów, wpływu na zdrowie, samopoczucie i sprawność psychospołeczną.

Cel główny tego programu to zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem przez młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem matury.