Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Akcja „Zaburzenia odżywiania” w "Koperniku"

   Po raz czwarty w „Koperniku” została przeprowadzona akcja promująca zdrowy styl życia pt: „Zaburzenia odżywiania–anoreksja, bulimia, otyłość”. Temat ten został przedstawiony młodzieży przez psychologa szkolnego pana Romana Stańczaka podczas prezentacji multimedialnej połączonej z prelekcją.

Młodzież uczestnicząca w zajęciach, otrzymała broszury z opracowaniem tej tematyki i adresami poradni leczących zaburzenia odżywiania, przygotowane przez nauczycielki wychowania fizycznego panie: Alicję Jurzak i Ewę Kos. Zajęcia spotkały się z żywym zainteresowaniem młodzieży. Akcją zostało objętych 115 uczniów z klas pierwszych w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej. Zajęcia były realizowane w okresie dwóch miesięcy (grudzień, styczeń). Organizatorów akcji cieszy duże zainteresowanie uczniów tematem, który realizuje aktualne potrzeby młodych ludzi.