Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Dzień Profilaktyki w "Koperniku"

   W dniach 20 i 21 marca 2014r. na terenie Powiatowego Zespołu Nr_10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im._M._Kopernika w Kętach odbyły się Dni Profilaktyki. W czwartek gościliśmy pana dr_inż._Antoniego_Ziębę, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, który przedstawił młodzieży tematykę pro-life. Piątek był dniem wypełnionym wieloma spotkaniami i zajęciami, mającymi uzmysłowić całej społeczności szkolnej jak ważna jest troska o własne zdrowie.

   Młodzież i nauczyciele mogli zapoznać się z tematyką dotyczącą HIV/AIDS dzięki prezentacji i prelekcji wygłoszonej przez panią Dorotę_Kram i panią Karolinę_Lewicką-Pysz z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z  Oświęcimia. Problem raka piersi, samobadania piersi, wirusa_HPV przedstawiła uczniom pani Bogusława_Waligóra__Klimurczyk ze Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii „Amazonki” z Bielska–Białej.
Gościliśmy również panią dietetyk mgr_Jolantę_Biela i panią Katarzynę_Antonik z Natur_House z Kęt, które dokonywały pomiarów masy ciała, rozmawiały z uczniami na temat zdrowego odżywiania się i udzielały porad dietetycznych. Pielęgniarka szkolna pani Renata_Chrapkowicz badała poziom cukru, mierzyła ciśnienie i tętno. Każda osoba mogła dowiedzieć się czy ma prawidłowe wyniki badań czy też powinna zgłosić się do lekarza po skierowanie na szczegółowe badania. Tematykę pierwszej pomocy przedmedycznej przedstawił pan Krzysztof_Śniatecki z firmy Śniat-Med Ratownictwo z Kęt. Młodzież po wysłuchaniu prelekcji mogła przystąpić do części praktycznej, czyli ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na różnych fantomach, od niemowlaka do osoby dorosłej.
  Pedagog i psycholog szkolny wraz z zaproszonymi gośćmi z GOPS-u z Kęt paniami Aleksandrą_Zelek i Beatą_Hruszką udzielali młodzieży informacji na temat agresji, przemocy, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach życiowych oraz gdzie należy szukać pomocy. Uczniowie mogli skorzystać z ulotek i informatorów dotyczących tej problematyki. Dodatkowo uczennica naszej szkoły przygotowała pokaz multimedialny dotyczący tematyki przemocy.   Na korytarzu pierwszego piętra znajdowały się stanowiska „Transplantacja, jestem na TAK” i HDK, gdzie uczniowie mogli zdobyć wiedzę na temat oddawania krwi. W naszej szkole już od 11_lat prowadzone są akcje krwiodawstwa, które już na stałe wpisały się do preliminarza imprez szkolnych. Podobnie od 3_lat uczniowie wraz z opiekunami propagują akcje dotyczące zwiększenia świadomości społecznej n/t transplantacji, połączone z rozdawaniem oświadczeń woli. Przy stanowisku pro-life uczniowie mogli poznać wiedzę dotyczącą obrony życia człowieka, zagadnień związanych z naprotechnologią, aborcją, zapłodnieniem in vitro. Dla uczniów zostały przygotowane materiały promocyjne w postaci broszur, książeczek z płytkami DVD. Dodatkowo młodzież ucząca się w klasach gastronomicznych pod okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych przygotowała stanowisko ze zdrowymi przekąskami i przepisami na te potrawy, gdzie każdy mógł degustować smaczne jedzenie. Na zakończenie Dnia Profilaktyki odbywającej się na terenie szkoły cała społeczność szkolna mogła wziąć czynny udział w zajęciach fitness-zumba, prowadzonych przez panią Ewelinę_Badan instruktorkę fitness.  W nawiązaniu do promowania zdrowego stylu życia uczennice z klasy gastronomicznej pod okiem nauczycielki przedmiotów zawodowych przygotowały stół dla zaproszonych gości. Elementy dekoracyjne nawiązywały do tematyki imprezy zarówno poprzez kolorystykę jak i wykorzystanie jako ozdób kompozycji warzywno–kwiatowych. Druga część Dnia Profilaktyki odbyła się na rynku w Kętach. Uczniowie i nauczyciele realizujący szkolny projekt „Podaruj innym Drugie Życie” we współpracy z Komisją d/s Profilaktyki Uzależnień i Dyrektorem Infrastruktury Społecznej p._Jarosławem_Jurzakiem zorganizowali dla uczniów „Dzień Wagarowicza”. Zaprosili do Kęt członków krakowskiego Klubu Morsów „Kaloryfer”, którzy zażywając kąpieli w zimnej wodzie, zachęcali do uprawiania tego nietypowego hobby. Ponadto dziewczęta z klubu Fitdance z Wadowic zachęcały do aktywności fizycznej. Po takim sportowym wysiłku, na „wagarowiczów” czekała pyszna grochówka, którą przygotowała Pizzeria „Kacper” z Czernichowa. Patronat honorowy nad całym wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Kęty – pan_Tomasz_Bąk.

   Celem tej imprezy było uświadomienie młodzieży potrzeby dbania o swoje zdrowie zarówno w aspekcie żywieniowym, psychicznym jak i fizycznym. Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia zmotywują uczniów do zdobywania wiedzy na tematy dotyczące zdrowia, samobadania, profilaktyki i potrzeby aktywności ruchowej, aby w dobrym zdrowiu móc cieszyć się życiem do późnej starości.

Komisja Profilaktyki
z PZ Nr 10 SME

Jako organizatorzy Dnia Profilaktyki chcielibyśmy podziękować młodzieży, która w sposób czynny włączyłą się do przygotowań tej imprezy. Pod okiem pani_Moniki_Kasperczyk przygotowano stół dla zaproszonych gości, a pod okiem pań_Katarzyny_Tlałki, Agaty_Nawojowskiej oraz Marzeny_Łysoń__Król dbano o catering dla naszych gości.

Uczniowie klasy ID:
Dominika Kramarczyk, Katarzyna Naglik, Weronika Kostka, Urszula Such, Bałamucka Klaudia, Borowczyk Paulina, Legut Marzena, Mydlarz Dominika, Bogunia Patryk.

Uczniowie klasy III K:
Plewniak Agnieszka, Sordyl Patryk.

Uczniowie klasy IV K:
Gutowska Marlena, Gałuszka Patrycja, Kapica Marta, Sztafa Patrycja, Olbrzymek Sylwia.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!