Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Program Ars – czyli jak dbać o miłość

Akcja profilaktyczna: „Program Ars – czyli jak dbać o miłość.

Edukacja zdrowotna jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień”

 

   Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Instytucją realizującą program jest Państwowa Inspekcja Sanitarna z Honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.

Program został zrealizowany w 2-ch klasach: IV K, III rz, w cyklu 5-godzinnym.

   Poprzez realizację tego programu chcemy wpłynąć na postawy, zachowanie dziewcząt (kobiet) w wieku prokreacyjnym, w taki sposób aby nie piły alkoholu, nie paliły tytoniu i nie używały narkotyków podczas ciąży i karmienia dziecka.

Cel programu jest prosty: należy wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

   Zgodnie z przysłowiem o kropli która drąży skałę, mamy nadzieję, że małymi kroczkami uda nam się ukształtować prozdrowotne postawy i zachowania młodych ludzi, co korzystnie wpłynie na ich zdrowie w dorosłym życiu.  

 

Odpowiedzialne za akcję:
p. Alicja Jurzak
p. Ewa Kos