Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Program Ars – czyli jak dbać o miłość

   Ten program profilaktyczny już po raz drugi został zrealizowany w PZNr10SME im. M.Kopernika, w następujących klasach: IV_K, III_r, III_g w_cyklu 5-godzinnym, w okresie marca i kwietnia 2015r. Jako wprowadzenie do zajęć uczennice oglądały film  „Wieczne dziecko”, który porusza problem picia alkoholu przez kobiety w ciąży, i następstw tych  ryzykownych zachowań, czyli urodzenie dziecka z zespołem FAS.

   Cały program składał się z trzech części, realizowanych według scenariusza przygotowanego przez autora projektu dr Krzysztofa Wojcieszka. „Dbanie o życie i zdrowie jest dbaniem o miłość, w wielu jej wymiarach”– to zasadnicza teza tego programu.

   Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych jest 5-letnim Projektem współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Instytucją realizującą program jest Państwowa Inspekcja Sanitarna z honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.

   Poprzez realizację tego programu chcemy wpłynąć na postawy, zachowanie dziewcząt (kobiet) w wieku prokreacyjnym, w taki sposób aby nie piły alkoholu, nie paliły tytoniu i nie używały narkotyków podczas ciąży i karmienia dziecka.

   Cel programu jest prosty: należy wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.Zgodnie z przysłowiem o kropli która drąży skałę, mamy nadzieję, że małymi kroczkami uda nam się ukształtować prozdrowotne postawy i zachowania młodych ludzi, co korzystnie wpłynie na ich zdrowie w dorosłym życiu.

Odpowiedzialne za akcję:
p. Alicja Jurzak
p. Ewa Kos