Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Spotkanie z pielęgniarką szkolną panią Renatą Chrapkowicz dotyczące higieny osobistej

   W bieżącym roku szkolnym 2014/2015, w październiku, w klasach pierwszych w ramach godzin edukacji zdrowotnej zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące „Higieny jako działu medycyny badającej wpływ środowiska na zdrowie człowieka”. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie pogadanki, połączonego z ankietyzacją uczniów. Zajęcia te dotyczyły klas: I_gb, I_w, I_hr, I_H, I_D.

We wszystkich pierwszych klasach zostały przeprowadzone rozmowy indywidualne z uczniami dotyczące higieny osobistej oraz potrzeby dbania o siebie. Dotyczyło to klas I_B, I_T, I_H, I_D, I_m, I_c, I_gb, I_hr, I_w.

Akcją tą zostało objętych 251 uczniów naszej szkoły. 

Komisja Profilaktyki