Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

"Stres pod kontrolą" w Koperniku

   Po raz dwunasty w naszej szkole prowadzony jest program edukacyjny „Stres pod kontrolą” którego odbiorcami są uczniowie klas maturalnych. Dodatkowo zajęcia o tej tematyce realizowane są również  w klasach pierwszych w ramach godzin edukacji zdrowotnej. Za realizację tych zajęć odpowiedzialni są nauczyciele wychowania fizycznego.

   Program realizowany jest podczas dwóch godzin lekcyjnych z wykorzystaniem filmu i ulotek na temat stresu,  rozmowy i dyskusji z uczniami. Podczas jednej godziny uczniowie zapoznają się z technikami relaksacyjnymi tj. „Treningiem autogennym wg. Schultza” oraz treningiem „Wspomnienie lata”. Zajęcia te są prowadzone w formie warsztatów.

   W bieżącym roku szkolnym program został zrealizowany w klasach maturalnych: IV K, IV CT, IV B oraz w klasach pierwszych, w dniach od 05-13 marca. Program ten uczy młodzież radzenia sobie ze stresem, kontrolowania go i wykorzystywania jako stymulatora do działania. Celem programu jest wzrost wiedzy młodzieży na temat istoty stresu, jego objawów, wpływu na zdrowie, samopoczucie i sprawność psychospołeczną.

Cel główny tego programu to zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem przez młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem matury.

Nauczyciele wychowania fizycznego