Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

„Kopernik” na konferencji Erasmus+ w Warszawie

   W dniach 07.04.2016r. dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 10 SME w Kętach Aneta Jekiełek wraz wicedyrektor Ewą Marchewką wzięły udział w konferencji „Karta jakości mobilności w obszarze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego na lata 2016-2020 w ramach projektu Erasmus+” która odbyła się w Warszawie.

   Konferencja skierowana była do instytucji działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, które posiadają  doświadczenie w realizacji projektów mobilności o dobrej jakości. Ponieważ PZ NR10SME im. M. Kopernika w Kętach ma już za sobą zamknięte trzy duże projekty unijne ma szansę na uzyskanie ww. karty.

   Podczas konferencji omówiono zasady wnioskowania o Kartę jakości mobilności, strategie umiędzynarodowienia instytucji a szkoły, które posiadają Kartę podzieliły się swymi doświadczeniami.
   Warto przypomnieć, że „Kopernik” realizuje właśnie kolejny projekt praktyk zawodowych w Portugalii oraz Hiszpanii skierowany do uczniów klas III_Technikum.

   W tym dniu rozpoczęła się również studencka konferencja Annual General Meeting, organizowana przez międzynarodową organizację studencką Erasmus Student Nerwork. Głównym jej tematem była szeroko rozumiana mobilność studencka m.in. jako kontynuacja wcześniejszych praktyk zagranicznych w ramach Erasmus+.