Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

"Kopernik" zmierza do Anglii

Kęcki „Kopernik”  zmierza tym razem do  Anglii

   Mamy to!!!! Kęcki „Kopernik” po raz kolejny otrzymał niebagatelne dofinansowanie na realizację projektu  : „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” , który to jest realizowany programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus +.

   Całkowita kwota dofinansowania pozyskana przez szkołę to 91 815 Euro. Cały projekt realizowany  będzie w latach 2016-2018, obejmuje wyjazdy dla hotelarzy i gastronomów  (18 osób-maj 2017) oraz hotelarzy i mechaników (12 osób –marzec 2018) .

   W trakcie realizacji zaplanowanych działań uczestnicy będą rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Podczas udziału w 4-tygodniowych praktykach w zagranicznych przedsiębiorstwach   uczniowie  poznają metody i techniki pracy, nauczą się wykonywać specyficzne dla danego zawodu czynności i zadania . Zdobędą nowe kwalifikacje i doświadczenia, zapoznają się  z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz poznają specyfikę pracy przedsiębiorstw branżowych.  Poprawią sprawność posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawodowego, a także zostaną zmotywowani do jego jeszcze bardziej wytężonej nauki. 

   Wyjazd zagranicę poprzedzony zostanie udziałem w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym, językowym oraz   z zakresu zapobiegania ryzyku. Podczas pobytu w kraju goszczącym rolę organizatora przejmie organizacja partnerska w Plymouth (Anglia). Mobilności staną się okazją do poznania bogatej kultury i dziedzictwa kraju partnerskiego- Anglii. Wykształcone zostaną kompetencje międzykulturowe takie jak otwartość, akceptacja i tolerancja. Zmieniona zostanie postawy wobec odmienności kulturowej. Przełamane zostaną stereotypy.

   Należy zaznaczyć, że młodzież „Kopernika”  również w ramach programu Erasmus+ w tym roku szkolnym  pojedzie na praktykę do znanej nam już Portugalii  oraz Hiszpanii.

Projekt „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” , jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +

PZNr10SME