Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Przygotowania „Kopernika” do praktyki zawodowej w Anglii

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach na stałe zagościły w planie pracy zarówno uczniów klas Technikum  jak i ich opiekunów. Od kilku już lat kształcący się w klasach tego właśnie typu szkoły mogą poszczycić się udziałem w wyjazdach dających im przede wszystkim możliwość rozwoju zawodowego nie pomijając przy tym rozwoju kompetencji takich jak znajomość języka, samodzielność, zaradność i poznanie kultury innego kraju.

Aby jakość tych staży była na najwyższym poziomie wicedyrektor PZNR10SME oraz jednocześnie koordynator projektu „„Europejskie Praktyki Zawodowe- doświadczenie na dziś i jutro”  Ewa Marchewka wraz z panią Jolantą Kuźmą – nauczycielem j. angielskiego jak i opiekunką młodzieży podczas planowanej praktyki odbyły wizytę przygotowawczą w Plumouth/Anglia. Wizyta miała na celu dopracowanie szczegółów wyjazdu grupy 18 uczniów do Plymouth.

Tym razem swe kompetencje zawodowe będą na międzynarodowym rynku pracy zdobywali uczniowie klasy o profilu TECHINK HOTELARZ oraz TECHNIK ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMMICZNYCH. Podczas wizyty zorganizowano spotkania z kilkoma przyszłymi pracodawcami naszych uczniów, poznano zasady przydziały uczniów zarówno do firma jak i rodzin goszczących , uściślono zakres współpracy, ustalono osoby odpowiedzialne za dalszą realizację projektu i zagwarantowanie właściwego poziomu współpracy. Wyjazd był również okazją do poznania możliwości organizowania czasy wolnego grupy. Warto bowiem podkreślić, iż w ramach takiego wyjazdu uczestnicy mają zagwarantowane wszelkie podstawowe świadczenia: przejazdy, przeloty, transport lokalny, wyżywienie, noclegi jak i program kulturalny w czasie wolnym. Organizacja Tellus Education Group, która jest partnerem Szkoły w tym projekcie oferuje również zajęcia dodatkowe oraz spotkania konwersacyjne. Wszystkie ww. kategorie finansowane są z funduszy projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe- doświadczenie na dziś i jutro”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2016-2018 w ramach programu ERASMUS+.

Wyjazd zagranicę poprzedzony zostanie udziałem w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym, językowym oraz z zakresu zapobiegania ryzyku.

Należy zaznaczyć, że młodzież „Kopernika” również w ramach programu Erasmus+ w tym roku szkolnym  pojedzie na praktykę do znanej nam już Portugalii oraz Hiszpanii.

PZNR10SME

 

Projekt „Europejskie Praktyki Zawodowe- doświadczenie na dziś i jutro”

 jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+