Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Informatycy i hotelarze "Kopernika" na praktykach w Hiszpanii

 

 

19 uczniów (12 informatyków i 7 hotelarzy) Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im._Mikołaja Kopernika w Kętach wróciło z czterotygodniowych praktyk  zawodowych w Walencji. Staże zostały zorganizowane w ramach projektu „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Uczniowie szkoły w trakcie realizowanych w hiszpańskich firmach i hotelach staży mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych i językowych, nauczyli się pokonywać bariery wynikające z różnic kulturowych, pracowali w środowisku wielokulturowym. Pokonywanie kolejnych wyzwań zawodowych wzmocniło poczucie własnej wartości oraz motywację do dalszej nauki i rozwoju.

Wyjazd na praktyki to nie tylko praca, to również możliwość poznania bogatej kultury tego położonego nad brzegiem Morza Śródziemnego kraju. W czasie wolnym informatycy i hotelarze zwiedzili Walencję. Wizyta w Mieście Sztuki i Nauki oraz największym w Europie Oceanarium pozostanie w pamięci uczestników na długo. W trakcie lekcji gotowania paelli uczniowie mieli możliwość przygotowania tej tradycyjnej pochodzącej z regionu Walencji potrawy. Dopełnieniem wyjazdu była wycieczka rowerowa położonymi w starym korycie rzeki ogrodami Turii. 

Dzięki pozyskanemu przez szkołę dofinansowaniu uczniowie biorący udział w stażach mieli opłaconą podróż (w tym bilety na samoloty), ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne i wycieczki. Uczestnicy otrzymali również wypłacone w dwóch transzach kieszonkowe.

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w roku szkolnym 2016/2017 zorganizuje kolejne zagraniczne praktyki zawodowe. Dzięki pozyskaniu Funduszy Unijnych uczniowie wyjadą na miesięczne staże do Portugalii, Hiszpanii i Anglii.

 

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +

 

Informatycy i hotelarze z kęckiego „Kopernika” podbijają Walencję

W ramach  europejskiego programu ERASMUS+ grupa 19 uczniów Kopernika realizuje projekt pod nazwą „Europejskie doświadczenia dziś to nowoczesne perspektywy zawodowe jutro”. Młodzież przebywa w maju na miesięcznej praktyce zawodowej w hiszpańskiej Walencji.

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w zawodach informatyka i hotelarza. Staże odbywają się w  renomowanych hotelach i  firmach informatycznych, gdzie adepci zawodu mogą w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole i poszerzyć ją o nowe aspekty związane   z szerszymi europejskimi standardami w środowisku pracy.

Praktyka  połączona jest z bogatym programem kulturalnym i praktycznym szkoleniem językowym. Stąd ogromną zaletą tegorocznego pobytu w Walencji jest zakwaterowanie uczniów  nie w hotelu, a u rodzin, gdzie  mogą przez cały pobyt ćwiczyć język hiszpański, którego podstawy zdobyli na kursie przygotowawczym w Polsce, degustować domową, hiszpańską kuchnię, jak również spędzać czas z hiszpańskimi rodzinami na co dzień, poznając ich zwyczaje i  tradycje.

Staż zawodowy to nie tylko praca. Już w pierwszych dwóch tygodniach uczniowie zwiedzili Walencję i jej zabytki, w towarzystwie hiszpańskich animatorów podziwiali najsłynniejsze miejskie  murale i graffiti, byli w  oceanarium i Miasteczku Sztuki i Nauki oraz odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne, gdzie zbierali  i degustowali regionalne owoce i warzywa, a potem z zebranych własnoręcznie plonów gotowali pod okiem gospodarza tradycyjną, walencką „paella”.Po obfitej biesiadzie łatwiej mogli zrozumieć sens obowiązkowej, hiszpańskiej  sjesty.

Z niecierpliwością czekamy na powrót reprezentantów „Kopernika”, by usłyszeć dalsze relacje z tej niezwykłej dla uczniów przygody, dającej im  zarazem szansę na lepsze zawodowe jutro.

 

 Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +

 

 

Informatycy i hotelarze Kopernika wyjadą na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

 

Grupa 19 uczniów (12 techników informatyków i 7 hotelarzy) Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach przygotowuje się do wyjazdu na 4- tygodniowe praktyki zawodowego do hiszpańskiej Walencji.

W ramach zorganizowanego przez szkołę przygotowania uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w 10 godzinnym kursie języka hiszpańskiego, brali udział w warsztatach: kulturoznawczych, z zakresu zarządzania ryzykiem. Placówkę odwiedzili również przebywający na wymianach w Polsce uczniowie z Turcji, Belgii i Włoch, którzy zorganizowali warsztaty z różnic i podobieństw kulturowych. W trakcie 4 godzinnego spotkania uczniowie zdobywali wiedzę, która zostanie przez nich wykorzystana podczas pobytu w słonecznej Hiszpanii. Bezpośrednie rozmowy z pochodzącymi z różnych krajów rówieśnikami stały się okazją do sprawdzenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim i hiszpańskim.

Wyjazd na praktyki zawodowe jest możliwy dzięki pozyskaniu przez szkołę Funduszy Unijnych. Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.  Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie nie ponoszą dodatkowych opłat. Z pieniędzy projektu pokrywane są m.in. koszty: biletów lotniczych, zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów w trakcie pobytu w Walencji, wycieczek, ubezpieczenia. Każdy z uczestników otrzymuje również kieszonkowe.

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach od wielu lat pozyskuje Fundusze Unijne na realizację praktyk zagranicznych uczniów, co sprawia, że szkoła jest niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie wśród szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego. W ramach projektu „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” poza praktykami zawodowymi w Walencji zostaną zrealizowane szkolenia dla nauczycieli w Barcelonie, a w roku 2017 informatycy i elektronicy będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe na praktykach w Hiszpanii i Portugalii. Szkoła wnioskuje również o dofinansowanie praktyk zawodowych w Anglii. 

 

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +

 

„Kopernik” na konferencji Erasmus+ w Warszawie

W dniach 07.04.2016r. dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 10 SME w Kętach Aneta Jekiełek wraz wicedyrektor Ewą Marchewką wzięły udział w konferencji „Karta jakości mobilności w obszarze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego na lata 2016-2020 w ramach projektu Erasmus+” która odbyła się w Warszawie.

   Konferencja skierowana była do instytucji działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, które posiadają  doświadczenie w realizacji projektów mobilności o dobrej jakości. Ponieważ PZ NR10SME im. M. Kopernika w Kętach ma już za sobą zamknięte trzy duże projekty unijne ma szansę na uzyskanie ww. karty.

   Podczas konferencji omówiono zasady wnioskowania o Kartę jakości mobilności, strategie umiędzynarodowienia instytucji a szkoły, które posiadają Kartę podzieliły się swymi doświadczeniami.
   Warto przypomnieć, że „Kopernik” realizuje właśnie kolejny projekt praktyk zawodowych w Portugalii oraz Hiszpanii skierowany do uczniów klas_III_Technikum.
   W tym dniu rozpoczęła się również studencka konferencja Annual General Meeting, organizowana przez międzynarodową organizację studencką Erasmus Student Nerwork. Głównym jej tematem była szeroko rozumiana mobilność studencka m.in. jako kontynuacja wcześniejszych praktyk zagranicznych w ramach Erasmus+.

 

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +

 

Mobilność Włochy - nowoczesne metody nauczania.

 

Scenariusze lekcji przedstawiające nowe metody nauczania, które będą wdrażane w Powiatowym Zespole nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Powstanie scenariuszy jest wynikiem wizyt nauczycieli we włoskich szkołach, których profile odpowiadały profilowi naszej placówki.

 

 

TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK HOTELARZ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK MECHANIK

 

Projekt „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro”
jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +