Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Przygotowania do wyjazdu na praktyki do Niemiec.

Już za miesiąc uczniowie klasy III K w zawodzie kucharz wyjadą na miesięczną praktykę zagraniczną do Niemiec w ramach udziału w projekcie Leonardo da Vinci „Praktyki zawodowe we Frankfurcie nad Odrą szansą na popularyzację niemieckich tradycji kulinarnych na rynku europejskim W okresie przygotowawczym do wyjazdu na staż uczniowie biorą udział w 40-godzinnym kursie języka niemieckiego zawodowego.

Oprócz doskonalenia umiejętności językowych ważne jest również kształtowanie właściwej postawy tolerancji, szacunku i wrażliwości międzykulturowej. W tym celu uczniowie uczestniczyli 8-go marca w warsztatach prowadzonych przez wolotariuszy Fundacji ks. Siemaszki poświęconych przełamywaniu barier kulturowych oraz wychowaniu w duchu otwartości i porozumienia między różnymi narodami. Uzupełnieniem tego szkolenia był wyjazd młodzieży do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, gdzie podczas spotkania z niemieckimi wolontariuszami uczniowie mogli doskonalić swój „niemiecki”, umiejętności integracyjne oraz zdobyć wiedzę na temat stosunków polsko-niemieckich.

Koordynatorem projektu jest P. Wanda Kania