Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Kopernik podsumowuje projekt praktyk w Portugalii.

30 maja 2014 r. Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika kończy realizację pierwszego z dwóch projektów praktyk zawodowych w Portugalii. W 4 tygodniowych stażach wzięło udział 42 uczniów szkoły, 21 informatyków i 21 elektroników.

 

W uroczystym spotkaniu podsumowującym zrealizowanym w ramach dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Bliżej europejskiego rynku pracy – staże w Portugalii”  uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pracodawcy, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie.

Przy dźwiękach portugalskiej muzyki Fado uczestnicy przybliżyli kulturę tego pięknego położonego nad Oceanem Atlantyckim kraju, przedstawili założenia projektu. Spotkanie stało się okazją do zaprezentowania nabytych umiejętności zawodowych. W czasie degustacji portugalskich potraw przygotowanych przez uczniów szkoły stażyści w rozmowach wracali do wspomnień przywiezionych z kraju odkrywców. Wyjazd na praktyki był wielką przygodą, dzięki przełamaniu barier językowych i kulturowych uczniowie czują się bardziej pewni swoich umiejętności. Potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami umiejętności pozwolą absolwentom zmierzyć się z realiami rynku pracy.

 

Zakończenie projektu nie oznacza końca współpracy z portugalskimi partnerami. W ramach drugiej edycji projektu „Bliżej europejskiego rynku pracy – staże w Portugalii” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w chwili obecnej na praktykach w Portugalii przebywa 17 kucharzy. W przyszłym roku na staże do Lizbony wyjedzie 16 informatyków.

 

W ramach pozyskanych przez Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  funduszy unijnych uczniowie szkoły wyjeżdżali na praktyki zawodowe do Niemiec, wymiany do Holandii i Włoch. Szkoła złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie współpracy ze szkołami z Danii, Włoch, Grecji i Rumunii. W ramach projektu uczniowie szkoły będą mogli odwiedzić kraje partnerów w celu realizacji założeń sformułowanych we wniosku o dofinansowanie. Udział we wszystkich wymienionych projektach był i jest bezpłatny. Uczniowie wyjeżdżający na praktyki zawodowe dodatkowo otrzymują kieszonkowe. 

 

Kopernik pozyskując środki unijne na realizację wyżej wymienionych działań stwarza wszechstronne możliwości rozwoju uczniów, którzy dzięki nabytemu doświadczeniu będą potrafili odnaleźć się w realiach rynku pracy.

 Zobacz prezentację podsumowującą projekt

Projekt „Bliżej europejskiego rynku pracy – staże w Portugalii” jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informatycy i elektronicy na półmetku praktyk w Portugalii.

   Uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach kształcący się w zawodach technik informatyk i technik elektronik zakończyli drugi z przewidzianych czterech tygodni praktyk zawodowych w Portugalii.

   Profile działalności portugalskich przedsiębiorstw, do których skierowani zostali uczniowie zapewniają możliwości rozwoju umiejętności zawodowych, zdobycie cennego doświadczenia. Informatycy odbywają staże w działach odpowiedzialnych za obsługę i utrzymanie hardwaru i softwaru.  Przygotowują dokumenty i publikacje na zamówienie klientów, dokonują wymiany podzespołów komputerowych, instalują i konfigurują niezbędne do działania przedsiębiorstw oprogramowanie, tworzą strony internetowe. Elektronicy doskonalą umiejętności lutowanie, modernizacji  i testowania podzespołów układów elektronicznych bankomatów, parkometrów, elektronicznego sprzętu marek Sony, czy Philips.

   Pobyt na praktykach połączony jest z poznawaniem kultury kraju goszczącego. W trakcie ubiegłego weekendu uczniowie mieli możliwość podziwianie piękna regionów położonych nad Oceanem Atlantyckim i rzeką Tag. Zobaczyli wpisaną na listę UNESCO Sintrę, zwiedzili przypominający zaklęty pałac z dziecięcych baśni kompleks Quinta da Regaleria. Po spacerze malowniczymi uliczkami Sintry przyszedł czas na wizytę na najbardziej wysuniętym na zachód punkcie Europy. Widok ze wznoszącego się na 144m nad poziom Oceanu Cabo da Roca pozostanie w pamięci uczniów na długo. Niedziela to czas wizyty w Parku Narodów, w których w 1998 roku odbyły się międzynarodowe targi EXPO oraz Muzeum historii naturalnej i nauk przyrodniczych.
   Przed informatykami i elektronikami Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach kolejne dwa tygodnie praktyk. Życzymy powodzenia.

 Projekt „Bliżej europejskiego rynku pracy – staże w Portugalii” jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Pierwsze wrażenia z pobytu kęckiego "Kopernika" w Portugalii.

    Uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach mają już za sobą pierwszy tydzień praktyk. W Lizbonie czują się już jak u siebie. Metro, tramwaje, prom i autobusy, których rozkłady i trasy przyprawiały ich o zawrót głowy, znają już na pamięć. Jedynym problemem pozostaje język portugalski, przy którym „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie …” to pestka. Ale wszystko przed nimi.

    W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się praktyki zawodowe informatyków i elektroników. Poznali oni swoich pracodawców, miejsca pracy, obowiązujące reguły i zakres ich obowiązków. W porównaniu z obowiązującym w Polsce czasem pracy nowością była dla nich godzinna przerwa. Czas ten jest wykorzystywany przez Portugalczyków na wspólne jedzenie lunchu. Uczniowie uzyskali możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i sprzętu. Praktycznie wykorzystują wiadomości, które zdobyli podczas nauki w szkole.


   Nie samą pracą żyje człowiek. Weekend uczniowie spędzili na poznawaniu Lizbony. Późnym wieczorem w piątek zobaczyli Muzeum Orientu. Sobota została zarezerwowana na Stare Miasto. Podziwiano panoramę miasta ze słynnej windy Santa Justa. Powrót był nieco bardziej skomplikowany, winda utknęła pomiędzy piętrami z powodu braku prądu. Drabina okazała się niezastąpiona. Po spacerze wąskimi, malowniczymi uliczkami zwiedzili katedrę Se oraz zamek Sao Jorge. Najwięksi fani futbolu mieli okazję odwiedzenia stadionu Benfici Lizbona. Deszczowy niedzielny poranek nie przeszkodził uczniom w poznawaniu dzielnicy Belem, z klasztorem Hieronimitów, Pomnikiem Odkrywców, Torre Belem. Warto podkreślić, że w klasztorze znajduje się sarkofag ze szczątkami Vasco da Gamy – najsłynniejszego portugalskiego odkrywcy.  Spacer po zabytkowej części miasta został zwieńczony wizytami w CochesMuseumi Muzeum Morza. Najbardziej odważni zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia ze strażą Pałacu Prezydenckiego.

Przed uczniami jeszcze trzy tygodnie praktyk zawodowych, które z pewnością pozostaną w ich pamięci na długo.


Projekt „Bliżej europejskiego rynku pracy – staże w Portugalii” jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

"Kopernik" oswaja Lizbonę…

   24 lutego 2014 r. 21 uczniów kęckiego "Kopernika" wylądowało w Lizbonie, która przywitała ich słoneczną i ciepłą pogodą. Po zakwaterowaniu w hotelu National położonym w samym centrum portugalskiej stolicy uczniowie udali się do muzeum  Calouste Gultenkiala (1869-1955). To jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Przyczynił się do otwarcia zasobów naftowych na Bliskim Wschodzie dla zachodnich firm. Jest on twórcą jednej z największych  prywatnych  kolekcji dzieł sztuki, udostępnionej dla zwiedzających w muzeum poświęconym jego pamięci.

   Pierwszy dzień pobytu w Lizbonie stał się dla praktykantów okazją do zapoznania się z lizbońską  komunikacją. Na czas pobytu w Portugalii otrzymali oni karty komunikacji miejskiej uprawniające do przejazdu autobusami, metrem jak i słynnymi pomarańczowymi tramwajami.


   Poniedziałek to dzień rozpoczęcia praktyk zawodowych w portugalskich przedsiębiorstwach z branż informatycznej i elektronicznej. Uczniowie poznali specyfikę działania firm, warunki pracy, zakres swoich obowiązków. Była to także świetna okazja do pierwszych rozmów w języku angielskim i portugalskim,  przełamywania barier językowych i kulturowych.

„Rozpoczęliśmy 4 tygodniowy pobyt w Portugalii, zdobywamy cenne doświadczenia zawodowe.
Zmieniamy siebie po to by zmieniać  świat.”

Projekt „Bliżej europejskiego rynku pracy – staże w Portugalii” jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Goście z Hondurasu, Turcji i Włoch w "Koperniku".

 

 

10 informatyków i 11 elektroników Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach wyjeżdżających 23 lutego 2014 r. na praktyki zawodowe do Portugalii doskonaliło swoje umiejętności kulturowe i językowe poprzez uczestnictwo w „Warsztatach z różnic i podobieństw kulturowych”.

 Spotkanie z młodzieżą z Hondurasu, Turcji i Włoch stało się okazją do wymiany doświadczeń z osobami pochodzącymi z innych środowisk kulturowych. Uczniowie mieli również okazję do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim, który będą wykorzystywać przez nich podczas pracy w Lizbońskich przedsiębiorstwach. W warsztatach uczestniczyły również osoby znające język portugalski i realia życia w krajach położonych na Półwyspie Iberyjskim. Przekazane przez nich informacje będą cennymi wskazówkami podczas przygotowań do wyjazdu na miesięczne praktyki do Lizbony.
   „Warsztaty z różnic i podobieństw kulturowych” finansowane były ze środków projektu „Bliżej europejskiego rynku pracy–staże w Portugalii” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach jest autorem wielu projektów międzynarodowych, które pozwalają uczniom na rozwijanie umiejętności zawodowych, językowych i interpersonalnych. Udział w projektach jak i same wyjazdy za granicę do Portugalii, Holandii, Włoch, czy Niemiec są bezpłatne dzięki pozyskiwanym przez szkołę Funduszom Unijnym.

Projekt „Bliżej europejskiego rynku pracy – staże w Portugalii” jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.