Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego

   Powiatowy Zespół Nr10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach, został objęty programem

„Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego;

MRPO.01.01.02-12-069/14”


współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.


Opis projektu: Doposażenie pracowni elektronicznej oraz modernizacja pracowni komputerowej.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował zakup sprzętu oraz utworzenie stanowisk techno-dydaktycznych w pracowni elektronicznej.

Czytaj więcej...