Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Technik elektronik

Charakterystyka zawodu

Szybki rozwój nowych technologii powoduje duże zapotrzebowanie na specjalistów różnych dziedzin nauki a szczególnie elektroników. Spośród różnych dziedzin nauki ta właśnie jest obecnie najszybciej rozwijającą się i wkraczającą do wszystkich sfer naszego codziennego życia, trudno by szukać obszaru, w którym nie zetkniemy się z zastosowaniem elektroniki.

Szkoła nasza od wielu lat kształci w tym zawodzie zapewniając uczniom wysoki poziom nauczania i dobre przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie technik elektronik jak również kontynuowania nauki na studiach wyższych. Gwarantujemy naszym uczniom bardzo dobry poziom nauczania teoretycznego i praktycznego przedmiotów zawodowych. Posiadamy znakomicie przygotowanych nauczycieli zarówno z przedmiotów zawodowych jak i ogólnokształcących. Zapewniamy uczniom zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach z dostępem do nowoczesnych przyrządów pomiarowych.

Każda pracownia oprócz wyposażenia elektronicznego i elektrycznego posiada stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.  W pracowni elektronicznej dysponujemy nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym projektowanie urządzeń elektronicznych, umożliwiającym symulacje działania, pozwalającym na programowanie układów mikroprocesorowych i sterowników PLC oraz inne oprogramowanie  specjalistyczne.

 

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w technikum trwa cztery lata. Uczeń kończąc naukę w technikum będzie zdawał zewnętrzny egzamin zawodowy dający mu tytuł Technika Elektronika. W czasie trwania nauki istnieje możliwość odbycia szkolenia i zdania egzaminu kwalifikacyjnego SEP, który uprawnia do prac z urządzeniami elektrycznymi i jest wymagany przez każdego pracodawcę z branży elektrycznej i elektronicznej. W przeciwieństwie do absolwentów liceów ogólnokształcących absolwent technikum ma w ręku zawód, przez co jest mu o wiele łatwiej znaleźć atrakcyjną pracę i równocześnie podjąć studia zaoczne. Absolwent technikum elektronicznego może podjąć studia na różnych kierunkach takich jak elektronika, elektrotechnika, automatyka, telekomunikacja, robotyka itp. Wielu absolwentów naszej szkoły kształci się na studiach informatycznych i jak wykazuje doświadczenie są oni bardzo poszukiwanymi fachowcami przez przedsiębiorstwa przemysłowe ze względu na dodatkową znajomość elektroniki. Uczeń kończąc technikum elektroniczne ma doskonałą podstawę teoretyczną i praktyczną do szybkiego uzyskania kwalifikacji specjalistycznych w różnych dziedzinach elektroniki, elektrotechniki, informatyki, automatyki i robotki.

Warunkiem uzyskania tytułu "Technik Elektronik" jest zdanie egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji:

I Kwalifikacja E.6. – klasa trzecia - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.

   1) Wykonanie instalacji sieci komputerowej.
   2) Wykonanie instalacji sieci systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń.
   3) Wykonanie instalacji sieci monitoringowej.
   4) Wykonanie instalacji sieci automatyki przemysłowej.
   5) Wykonanie pomiarów parametrów w instalacjach sieci urządzeń elektronicznych.

II Kwalifikacja E.20. – klasa czwarta – Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

   1) Instalowanie oprogramowania w urządzeniach elektronicznych.
   2) Aktualizacja oprogramowania w urządzeniach elektronicznych.
   3) Instalowanie sterowników do urządzeń elektronicznych.
   4) Uruchamianie urządzeń elektronicznych i wykonanie pomiarów.
   5) Wykonanie naprawy i regulacji urządzeń elektronicznych.

Zadbaj o Swoją przyszłość wybierając zawód technika elektronika, co ułatwi Ci znalezienie dobrej pracy, podjęcie studiów na prestiżowych kierunkach i start w dorosłe życie, a my Tobie w tym pomożemy.