Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Technik hotelarstwa

Charakterystyka zawodu

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE. Technik hotelarstwa planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie, ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Absolwenci znajdują zatrudnienie w: hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, schroniskach i innych zarówno stałych jak i ruchomych (żegluga morska, lotnicza, koleje..) podmiotach, posiadających bazę noclegową; organach administracji zajmujących się usługami hotelarskimi; prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich.

 

Kwalifikacje zawodowe


Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

Uczniowie poznają zasady przyjmowania i ewidencjonowania rezerwacji dokonywanych przez gości indywidualnych oraz grupy zorganizowane. Uczą się procedur związanych z obsługą gości w recepcji, udzielania informacji turystycznych, oferowania dodatkowych usług zgodnych z ofertą obiektu, rozliczania pobytu.

2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Uczniowie zaznajamiani są z zasadami utrzymania porządku w jednostkach mieszkalnych oraz odpowiedzialnością materialną za pozostawione mienie przez gości. Przygotowują śniadania dla gości hotelowych oraz uczą się technik nakrywania stołu, przygotowywania sali konsumpcyjnej i podawania potraw. Organizują i rozliczają dodatkowe usługi zgodnie z zamówieniem.
Zajęcia z zakresu przygotowania i ekspedycji śniadań odbywają się w wyposażonej pracowni gastronomicznej oraz sali obsługi konsumenta.  Uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze ośmiu tygodni w hotelach, pensjonatach lub domach wypoczynkowych. Po zdaniu obydwu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technik hotelarstwa.

 

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

   1) Rezerwacja usług hotelarskich.
   2) Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających.

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

   1) Utrzymywanie czystości i porzadku w jednostkach mieszkalnych
   2) Przygotowanie i podawanie śniadań.
   3) Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego z wymienionych dwóch kwalifikacji jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technika hotelarstwa.