Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 Charakterystyka zawodu


Obecnie prężnie rozwijająca się branża gastronomiczna poszukuje osób posiadających umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Wiedzę z tym związaną można uzyskać kształcąc się w kierunku technika żywienia i usług gastronomicznych.


Ucząc się w  Technikum 4-letnim w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdobędziesz wiedzę z zakresu oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania, sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, ekspedycji potraw i napojów, planowania i oceny żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych oraz prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobędziesz również umiejętność aktywnego zachowania się na rynku oraz m. in.  prowadzenia własnej działalności gospodarczej i sporządzania biznes planu.


Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, m. in. restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki; możesz prowadzić własną działalność gospodarczą; fachowo i kompleksowo obsługiwać i organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe w bufetach, stołówkach, barach, itp. oraz projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych. Możesz być również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach.

 

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w technikum trwa 4 lata. Uczeń w trakcie nauki będzie zdawał egzaminy zewnętrzne pozwalające na uzyskanie dwóch kwalifikacji:

 

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

• Przechowywanie żywności
• Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

• Planowanie i ocena żywienia
• Organizowanie produkcji gastronomicznej
• Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego z obu kwalifikacji jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych.