Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Fryzjer

Charakterystyka zawodu

   W obecnej sytuacji rynkowej fryzjerzy są osobami bardzo wszechstronnymi. Potrafią zadbać o właściwy wystrój salonu fryzjerskiego, jego wyposażenie i estetykę. W celu zdobycia klientów prowadzą działalność promocyjną i marketingową. Wiedzą jak zachęcić klientów, potrafią w3ykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie.

   Wybierając ten zawód należy jednak pamiętać, że fryzjer to przede wszystkim specjalista od układania, strzyżenia, modelowania i farbowania włosów. Dlatego powinna go cechować spostrzegawczość, wrażliwość estetyczna, a także precyzja i poczucie odpowiedzialności.

   Absolwent z przygotowaniem w zawodzie fryzjer może być zatrudniony w salonach fryzjerskich bądź też podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.

 

Kwalifikacje zawodowe

Uczniowie kończąc naukę w zawodzie fryzjer potrafią:

- przygotować stanowisko i utrzymać czystość na stanowisku pracy i w zakładzie;
- zabezpieczyć przed zniszczeniem garderobę klienta oraz własną;
- wykorzystywać sprzęt fryzjerski zgodnie z przeznaczeniem;
- komunikować się z klientem;
- korzystać z rysunku żurnalowego w celu doboru fryzury;
- wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie;
- stosować w pracy najnowsze osiągnięcia fryzjerstwa oraz tendencje światowe z zakresu stylistyki;
- korzystać z technik komputerowych w pracy zawodowej;
- dobierać kolorystykę włosów, makijażu, ubioru z uwzględnieniem typów urody;

Program nauczania

- podstawy fryzjerstwa
- techniki fryzjerskie
- język angielski zawodowy
- podstawy przedsiębiorczości
- działalność usługowa we fryzjerstwie
- usługi fryzjerskie – zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne realizowane są w salonach fryzjerskich. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas kontynuowania nauki teoretycznej w szkole.