Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kęty

Kucharz

Charakterystyka zawodu

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Kształcąc się w zawodzie kucharz posiądziesz wiedzę dotyczących różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników  najlepszej jakości tworząc wyrafinowane w smaku potrawy, desery, napoje. Zdobędziesz umiejętności podawania przygotowanych przez siebie dań w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie, tak aby serwowane przez Ciebie dania wyglądały jak dzieła sztuki.

Wśród Twoich nowych nabytych zdolności znajdzie się również układanie menu, jadłospisów oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

Zajęcia praktyczne mogą odbywać się w prywatnych podmiotach gospodarczych lub na terenie warsztatów szkolnych.

Miejscem pracy dla kucharza mogą być wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się   prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, publiczne miejsca żywienia, ośrodki wypoczynkowe, szpitale szkoły,  przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Można także rozpocząć własną działalność cateringową i obsługiwać prywatne imprezy lub zająć się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych dla innych firm z sektora usługowo-gastronomicznego.

 

 

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej  trwa 3 lata. Uczeń po zakończeniu nauki będzie zdawał egzamin zewnętrzny pozwalający na uzyskanie kwalifikacji:

 

 

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

  • Przechowywanie żywności

  • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6.  Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskanie wykształcenia średniego.